Uplatnite si daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky až do výšky 400 eur

Blíži sa termín pre podanie daňového priznania z príjmu fyzických osôb, respektíve k ročnému zúčtovaniu dane.Klienti s úverom na bývanie si môžu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2021. Musia však spĺňať niekoľko podmienok a potrebujú aj potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky, ktorá im úver poskytla.

Podmienky veku, príjmu aj termínu

Daňový bonus na zaplatené úroky sa vzťahuje na tých klientov, ktorí získali úver po 31. decembri 2017. Na získanie nároku je kľúčový vek žiadateľa do 35 rokov a príjmová hranica maximálne 1,3-násobok priemernej ročnej mzdy v národnom hospodárstve.

Svoju daň z príjmov si klient následne môže znížiť o sumu vypočítaného daňového bonusu zo zaplatených úrokov. Ak je klient zamestnancom a požiada svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, tak mu štát v tomto zúčtovaní môže vrátiť až 400 eur. Ak ide o podnikateľa s hypotékou, ten si o sumu bonusu môže znížiť svoju daňovú povinnosť.

A pozor na refinancovaný úver sa daňová úľava nevzťahuje !Maximálny príjem za jednotlivé roky

Výpočet maximálneho mesačného príjmu závisí od času podpisovania úveru. Nárok na uplatnenie daňového bonusu má klient vtedy, ak sa spolu s ostatnými podmienkami v čase podpisovania úverovej zmluvy zmestil do tohto maximálneho príjmového stropu.

V prípade, že sú v úvere zapísané dve osoby, napríklad manželia či partneri, tento príjem sa vynásobí dvoma.

Aj u živnostníkov a s.r.o-čkárov s hypotékou si banka ich dokladované príjmy predelí a vyráta priemerný mesačný príjem, z ktorého vychádza.

1) Ak klient podpisoval hypotéku v roku 2021, jeho maximálny mesačný príjem sa vypočítava podľa roku 2020. Priemerná hrubá mzda v Slovenskej republike bola v tom roku 1 130€ , čo pre účely nároku na daňový bonus znamená maximálny príjem do 1 472,90€ v hrubom

2) Ak klient úver podpisoval v roku 2020, jeho príjmový strop pre uplatnenie daňového bonusu bol 1 419,60€ pri jednom žiadateľovi, respektíve 2 839,20€ v prípade zahrnutia dvoch osôb v úvere.

3) Ak sa úverová zmluva podpisovala v roku 2019, príjmový strop pre daňový bonus bol 1 316,90 € pri jednom žiadateľovi, respektíve 2 633,80€ pri dvoch osobách v úvere.

4) Pri podpise hypotéky v roku 2018 príjmový strop pre daňový bonus predstavoval 1 240,20 € pri jednom žiadateľovi, respektíve 2 480,40€ pri dvoch osobách v úvere.

 

Pre viac informácií ma pokojne kontaktujte. 
Autor: Dávid Krajcár