TOP 5 ETF fondov za rok 2020

Rebríček top 5

Začiatok nového roka je ideálny čas na bilancovanie, resp. vyhodnotenie predchádzajúceho roka. V tomto článku som pripravil rebríček piatich najvýkonnejších ETF fondov za rok 2020. Snažili sme sa vybrať fondy, ktoré majú za sebou históriu a nejedná sa len o jednorazové investičné výstrelky.

Kritéria:

•                 musí sa jednať o ETF fond,

•                 história fondu minimálne 3 roky,

•                 TER nižšie ako 0,5% p.a.,

•                 obchodovanie v mene €,

•                 obdobie meranej výkonnosti od 10. 01. 2020 do 10. 01. 2021.

 

5. iShares MSCI World SRI EUR - zhodnotenie za sledované obdobie: 12,23%

Cieľom tohto fondu je kopírovať vývoj MSCI World SRI (socially responsible investing) Select Reduced Fossil Fuel Index - vychádza z indexu MSCI World Index, v ktorom sú však upravené váhy jednotlivých spoločností, ktoré podnikajú „spoločensky zodpovedne“. Vynechané sú spoločnosti z tabakového a zbrojárskeho priemyslu.

mscipng

4. iShares S&P 500 EUR Hedged - zhodnotenie za sledované obdobie: 15,25%

Cieľom tohto fondu je čo najvernejšie kopírovať vývoj indexu S&P500 - t. j. 500 najväčších amerických spoločností. Najväčšie zastúpenie v tomto indexe majú spoločnosti Microsoft, Apple, Amazon, Google či Facebook. Fond je hedžovaný do EUR.

sp500png

3. iShares Edge MSCI World Momentum Factor - zhodnotenie za sledované obdobie: 18,45%

Cieľom tohto fondu je čo najvernejšie kopírovať vývoj indexu MSCI World Momentum. Najväčšie zastúpenie v indexe majú spoločnosti Tesla, Microsoft, Apple, Amazon, Google či Facebook. Fond je hedžovaný do EUR a zastupuje spoločnosti zo 17 krajín sveta.

world_momentumpng

2. iShares Gold EUR Hedged - zhodnotenie za sledované obdobie : 17,39%

Komoditný fond investujúci do fyzického zlata, kótovaný na Švajčiarskej burze cenných papierov - The Swiss Stock Exchange | SIX.

 goldpng

1. iShares Global Clean Energy - zhodnotenie za sledované obdobie : 148,70%

Kontroverzný víťaz rebríčka, ktorému paradoxne pomohla extrémna celosvetová kríza. Tento fond bol od konca roka 2008 v strate, avšak počas roku 2020 nastal extrémny nárast jeho výkonnosti. Globálny index Clean Energy ponúka investíciu do 30 najväčších a najlikvidnejších spoločností sveta, ktoré sú zapojené do podnikania zaoberajúcim sa čistou energiou.

global_energypng

Tento rebríček slúži na názorne porovnanie reálnych výkonnosti fondov v roku 2020. Zhodnotenia najlepších fondov nám odzrkadľujú spoločenské zmeny a dianie vo svete za rok 2020. Celosvetová pandémia COVID-19 pomohla najmä technologickým firmám. Veľa investorov sa v tejto neistej dobe taktiež obrátilo na známy uchovávateľ hodnoty - zlato. Samotný výber fondov, nastavenie investičnej stratégie, či časový horizont sú samozrejme individuálne a závisia od preferencii samotného investora a taktiež od rizika, ktoré je ochotný akceptovať. S výberom fondov Vám samozrejme po určení investičného profilu pomôžeme. 

S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže narastať, no rovnako tak aj klesať. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Výber fondov je subjektívny názor autorov. 


Autor: Ing. Viktor Jakubčin , Dávid Krajcár