Hypotéka počas koronavírusu. Je to možné.

Coronavírus a poskytovanie hypoték

Pandémia koronavírusu resp. jeho dôsledky na ekonomiku vyústili do toho že na konci marca prijali banky obmedzenia v poskytovaní hypoték, čo vyvolalo dojem že momentálne nie je možné o úver ani požiadať. Niektoré banky reálne obmedzili poskytovanie nových alebo refinančných úverov vo väčšej miere, na druhej strane sú banky, ktoré zaviedli iba kozmetické zmeny, resp znevýhodnili určitú skupinu žiadateľov o úver (podnikatelia, klienti s príjmom zo zahraničia)

V tomto čase sa viac ľudí začalo obracať na sprostredkovateľov, nakoľko výhoda kvalitného finančného poradcu sa ukázala práve v tomto čase , keď môže využiť široké portfólio bánk.

Pripravil som zoznam opatrení , s ktorými treba počítať pri žiadosti o financovanie. Zoznam je aktuálny v čase písania tohto článku, avšak situácia sa neustále mení a banky opatrenia menia rôzne podľa ich vlastnej politiky. Najnovšie sa zavádza aj vlna zvýšenia poplatkov v bankách.

1. Zahraničný príjem alebo SZČO ?

Určitý okruh žiadateľov o úver bude mať v súčasnosti reálny problém dopracovať sa k požadovanému financovaniu. Keďže opatrenia v boji proti koronavírusu sú celosvetové a postupne sa obmedzil aj voľný pohyb osôb , malo to za následok neakceptovanie príjmu zo zahraničia vo väčšine bánk na trhu. Pri správnej argumentácii v banke, a doloženiu správnych dokladov o tom že klient reálne neprišiel o príjem je však stále šanca získať potrebný úver.
Samostatná kategória sú podnikatelia a živnostníci , kde nastal enormný výpadok príjmov a banky tu tiež pristúpili k obmedzeniu schvaľovania tohto typu zárobkovej činnosti. Aj tu platí že je hypotéka reálna, treba sa pripraviť na väčšiu administratívnu záťaž a počet dokladov , ktoré banka bude o príjme požadovať, keďže sa skúma aj sektor kde daný podnikateľ funguje.

2. Zníženie LTV

Loan to value alebo pomer medzi veľkosťou poskytovaného hypotekárneho úveru a hodnotou zakladanej nehnuteľnosti ,  sa v tomto čase rozhodli niektoré banky okresať na max 60%. Toto opatrenie je taktiež individuálne, a sú banky ,ktoré to neuplatňujú
Pre niekoho toto obmedzenie nemusí znamenať problém , avšak veľká skupina klientov dnes požaduje financovanie ešte stále na úrovni 90% LTV, ktoré dnes dostane štatisticky 1 z 10 klientov.

3. Profilovanie klienta

V praxi toto opatrenie vyzerá tak, že banka stopne napr. poskytovanie nových hypoték (aj refinančných) pre všetkých klientov okrem klientov, ktorí financujú svoje prvé bývanie a sú zamestnaní minimálnu potrebnú dobu, prípadne klientov so spoludlžníkom. 
Výhodu tu majú klienti kde je stabilný predpoklad príjmov (štátna správa, lekár ... )

4. Výpočet čistého príjmu klienta (SZČO a s.r.o.)

Aj napriek plošnému odkladu daňových priznaní , už bude banka vyžadovať nové daňové priznanie za rok 2019 navyše výpočet čistého príjmu bude iný (zrejme nižší) ako to bolo pred vypuknutím coronakrízy. Banky pri žiadosti o úver používali pri výpočte príjmu určité % z obratov. Aktuálne toto % znižujú (pre príklad z 50 % na 10 %), čo pre žiadateľa znamená nižší príjem = nižšia hypotéka.

Aj napriek týmto obmedzeniam trh úverov a hypoték naďalej funguje, pred samotnou žiadosťou o úver je si dobré prezistiť či Vám daná banka vôbec bude akceptovať príjem , aby ste sa vyhli zbytočnému záznamu v úverovom registri , kvôli zamietnutiu.

Dobrá alternatíva v tejto dobe môže byť aj hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť , kde Vám banka dá až 6 mesiacov na nájdenie si vhodnej nehnuteľnosti za vopred garantovaných podmienok, nakoľko sa situácia ohľadom tejto pandémie sa neustále mení.

V prípade otázok ku konkrétnemu prípadu mi môžete na webe zanechať kontakt
Dávid Krajcár