ETF a prečo sa do nich oplatí investovať

Investovanie do ETF indexových fondov 

Aj napriek všeobecne známej informácii, že vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti nie je na Slovensku zabezpečené v dostatočnej miere, sa bežní investori (našťastie aj finanční poradcovia) postupom času stávajú viac fundovanejší, a získavajú lepší prehľad o možnostiach investovania svojich finančných prostriedkov prostredníctvom podielových fondov.

Zdá sa, že „utápanie“ finančných prostriedkov, cez investovanie v životných poistkách (investičných alebo kapitálových), postupne nahrádza trend priameho investovania do podielových fondov. Prieskum agentúry FOCUS ukazuje, že počet Slovákov, ktorí investujú do podielových fondov, rastie z roka na rok. V roku 2019 investovalo do podielových fondov približne 18 % Slovákov, zatiaľ, čo rok predtým to bolo len 12 %. Medzi hlavné výhody investovania do podielových fondov patria:

  • zaujímavé zhodnotenie,
  • vysoká diverzifikácia,
  • vysoká likvidita,
  • profesionálny portfólio manažment.

Trh podielových fondov sa postupne vyvíja (podľa webu statista.com je ich k dispozícii cez 123 000) a taktiež sa prispôsoboval požiadavkám investorov. Investori boli náročnejší, požadovali vyššie zisky pri investovaní a nižšie poplatky, ktoré boli spojené s investovaním do tohto typu finančného nástroja. Preto sa do popredia začali postupne dostávať ETF fondy - exchange traded funds.

Dokonca aj samotný investičný mág, Warren Buffett, odporúča všetkým začínajúcim investorom investovať prostredníctvom indexových ETF fondov. Zároveň odporúča pravidelné investovanie pred jednorazovou investíciou.

Prečo teda môžeme indexové ETF fondy považovať za investičný nástroj 21. storočia?

Výkonnosť fondu:

Prvý bod, kde majú ETF fondy navrch oproti klasickým podielovým fondom, je výkonnosť fondu. Predstavme si  klasický podielový fond, ktorý aktívne riadi portfólio manažér (samozrejme nerobí to zadarmo, ale o tomto si povieme v texte nižšie). Úlohou portfólio manažéra je dosiahnuť ciele, stanovené v štatúte daného fondu. Medzi tieto ciele patrí, vo väčšine prípadov, dosahovanie výnosnosti nad úroveň vybraného benchmarku (indexu). Štatistiky však ukazujú, že v priemere až vyše 80% fondov nedokáže svojou výkonnosťou prekonať svoj benchmark. Na druhej strane, indexové ETF fondy, ktoré daný index (ako už aj z názvu vyplýva), len kopírujú, sú riadené pasívne – počítačom. Ich zisky iba kopírujú daný index. Dôležitým faktorom je aj fakt, že tieto fondy nepodliehajú emóciám, ktoré častokrát ovplyvňujú portfólio manažéra pri riadení klasických podielových fondov. Pre porovnanie udávam výkonnosť konkrétnych fondov, ktoré sú dostupné na našom trhu.

porovnaniepng
V priloženej tabuľke sú porovnané fondy, ktoré sú zložením aj rizikom takmer totožné, rozdiel je v pasívnej a aktívnej správe.

Poplatky:

Druhý argumentom, prečo si vybrať ETF fondy a nie klasické podielové fondy, sú poplatky. Ako sme už vyššie uviedli, portfólio manažér si za svoje služby aktívneho spravovania fondu necháva zaplatiť. Aktívne spravovanie fondu si totižto vyžaduje oveľa väčšie náklady ako pasívne spravovanie fondu, a to sa odzrkadľuje aj na (predovšetkým priebežných) poplatkoch pri danom fonde. A práve tieto poplatky častokrát spôsobujú rozdiel v zisku pri investovaní cez podielové fondy a investovaní cez ETF fondy.

Ak máte záujem o presný výpočet poplatkov vašej investície, kontaktujte nás.

Oslobodenie od dane:

Posledný dôvod prečo investovať cez ETF fondy, a to predovšetkým platí pre investorov na Slovensku je, že ETF fondy sú bráne z daňového hľadiska ako verejne obchodovateľné cenné papiere. V praxi to znamená, že sa na nich vzťahuje oslobodenie od dane z kapitálových výnosov pre fyzické osoby a to v prípade, že daný cenný papier držíte po dobu dlhšiu ako jeden rok.

Pre predstavu udávam aj príklad investičného sporenia pri parametroch 50€ mesačne na dobu 30 rokov a jeho hodnota po ukončení sporenia.

grafpng

Kombinácia týchto parametrov hovorí jasne v prospech voľby pasívneho investovania – prostredníctvom ETF fondov.

Pre poskytnutie bližších informácii ohľadne tejto formy investovania, resp. pre výber konkrétneho investičného portfólia, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

 

Zdroje: istp.sk , statista.com, tatrabanka.sk , axa.sk , blackrock.com , vlastná tvorbaAutor: Ing. Viktor Jakubčin , Cyntia Gaňová